Artykuły higieniczne w pracy.

13:15 | 29 maja, 2019 | admin

Artykuły higieniczne to obowiązkowe zaopatrzenie w każdej firmie, szczególnie gastronomii. Powinien zapewnić je pracodawca. Według artykułu 233 kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne, a także dostarczyć środki higieny osobistej, które są potrzebne na danym miejscu pracy.

Wg słownika terminologicznego odpowiedzialność za BHP ponosi pracodawca, który powinien chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy.

Stopień nieczystości

Ilość oraz rodzaj artykułów higienicznych ustala się w zależności od wykonywanych prac oraz od stopnia zabrudzenia ciała, które towarzyszy wykonywanym pracom. Inaczej wygląda pracownik pracujący przy biurku, a inaczej robotnik np. budowlany, po ośmiu godzinach pracy. Poziomy zarudzenia dzielą się na kilka grup:

  1. Pracownicy, którym należy umożliwić kilkukrotne umycie w czasie pracy nieznacznie zabrudzonych np. rąk. Są to np. osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych czy biurowych.
  2. Pracownicy, którzy w czasie pracy muszą usunąć łatwo zmywalny brud np. malarze.
  3. Grupa osób, które w takcie pracy muszą kilkukrotnie dokładnie myć ręce. Są to np. pracownicy gastronomii czy lakiernicy.
  4. Grupa ta obejmuje pracowników, którzy muszą myć często ręce, z powodu brudu silnie przylegającego do skóry. Należą do niej także pracownicy, którzy pracują z substancjami trującymi. Np. lakiernicy natryskowi, pracownicy rozpylający środki ochrony roślin.
  5. Znajdują się osoby, które pracują np. przy obsłudze urządzeń w kanałach ściekowych, przez co muszą umyć górną część ciała.
  6. Są to pracownicy, którzy muszą umyć całe ciało, co wynika ze stopnia zabrudzenia np. zatrudnionych w zakładach utylizacji.

Jak można dzielić

W jaki sposób pracodawca może realizować obowiązek zapewnienia środków higienicznych? Pierwszą opcją jest wyposażanie w nie pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Między innymi przez zapewnianie pojemników dozujących mydło lub jednorazowe ręczniki. Drugą opcją jest prowadzenie tak zwanego indywidualnego podziału środków higienicznych. W tym przypadku to pracodawca ustala normy przydziałowe, na podstawie stanowiska.

Pracodawca może jednocześnie zmniejszyć zapotrzebowanie na środki higieniczne. W wypadku, gdy np. pracownikom biurowym zagwarantuje środki higieniczne umieszczone w pomieszczeniach umywalni takich artykułów jak dozowniki do mydła czy suszaki do rąk.