Co warto zobaczyć w Krakowie?

12:23 | 27 maja, 2019 | admin

Historia Krakowa

Pierwszą udokumentowaną wzmianką o Krakowie jest relacja kupca z 965 roku. Z kresem przedpiastowskim związane są jeszcze inne dwie daty, istotne dla historii miast – między rokiem 876 a 879 książę wielkomorawski Światopełk zajął Małopolskę, a po roku 955 książę Bolesław Okrutny wprowadził rządy czeskie. W wieku X Kraków włączono do tworzącego się państwa polskiego.

Na przełomie X i XI wieku powstały pierwsze budowle murowane – zamek, katedra i bazylika romańską oraz Kościół św. Feliksa i Adaukta. W 1000 roku otworzono w Krakowie biskupstwo. Miasto rozwijało się nieustannie, nie przeszkodziło mu nawet rozbicie dzielnicowe w XII wieku. Dzięki temu zdobył większe znaczenie, ponieważ zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego, Kraków zostało siedzibą senioratu oraz przez to stolicą Polski.

W 1320 roku w Krakowie odbyła się pierwsza koronacja Władysława Łokietka i jego żony Jadwigi. Dla miasta niezwykle ważne okazały się rządy Kazimierze Wielkiego – mecenasa sztuki i protektora nauki. Król założył dwa nowe miasta (Kazimierz i Kleparz), gotycki styl zyskały kościoły Dominikanów i Franciszkanów. W okresie tym trwała także budowa kościołów Mariackiego i św. Katarzyny. Doszło do przebudowy zamku oraz katedry na Wawelu oraz hali targowej na Sukiennicach. W 1364 roku Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską, która dała początek Uniwersytetowi Jagiellońskiego. Za panowania Władysława Jagiełły Kraków rozwijał się kulturowo. Z Włoch, Niemiec oraz innych państw przybywali humaniści, naukowcy oraz artyści, którzy rozwijali miasto. Np. w 1477 roku z Norymbergii przybył Wit Stwosz, który wyrzeźbił ołtarz w katedrze Mariackiej. Niestety, pod koniec XVI w. stolica została przeniesiona do Warszawy, a Kraków stracił na znaczeniu. W kolejnych epokach Kraków popadał w ruinę. Wiek XVII przyniósł epidemię czarnej ospy, która zdziesiątkowała ludność miasta. Wiek XVIII i XIX przyniosły kolejne spustoszenia. W 1702 roku Kraków został ograbiony przez wojska szwedzkie. Po rozbiorach miasto przyłączono do Austrii. Mimo chwilowej poprawie losu i ogłoszeniu Krakowa wolnym miastem, znowu znalazło się pod zaborami. Kraków stał się jednak symbolem polskości w tych czasach. Otworzono Akademię Sztuk Pięknych, Towarzystwo Przyjaciół sztuk pięknych praz Towarzystwo Naukowe Krakowskie. II wojna światowa nie zniszczyła zabytkowej architektury, jednak poczyniła znaczne szkody w dziedzinie nauki i kultury. Oprócz eksterminacji elity intelektualnej, zniszczeniu uległy również polskie symbole, trzy pomniki: Grunwaldzki, Adama Mickiewicza oraz Tadeusza Kościuszki.

A co w tym momencie jest warte zobaczenia?

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski to rezydencja królewska, która obecnie jest obiektem zabytkowym. Został wybudowany na przełomie XII -XVII wieku. Zamek składa się z dwóch pięter i trzech skrzydeł oraz dziedzińca z krużgankami arkadowymi. Na terenie Wawelu znajduje się także Katedra, w której usytuowane są Groby Królewskie. W niej znajduje się także Dzwon Zygmunta.

Podziemia Rynku

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, który znajduje się pod wschodnią częścią płyty Rynku Głównego. W skład ekspozycji wchodzą między innymi dawne wodociągi, mapa handlu dalekiego, makiety miasta czy zabudowa Rynku jako hologram. Podziemna ekspozycja przedstawia jednocześnie historię Krakowa, ale także związanego z nim Hanzą oraz ośrodkami handlowymi.

Auschwitz Birkenau

Zespół niemieckich obozów koncentracyjnych, określany mianem „fabryki śmierci”. Jedyny obóz koncentracyjny, który został wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. W 1947 roku obóz zamieniono na muzeum, które jest swoistym pomnikiem dokumentującym zbrodnie niemieckie w okupowanej Polsce.

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli stanowi podziemny labirynt chodników o długości 300 km, które są pozostałością po 700-letniej eksploracji. Od 1978 roku został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Długość zwiedzania kopalni zależy od wybranej trasy. Jednym z najpiękniejszych miejsc jest kaplica św. Kingi.

Collegium Maius

Początki działalności muzealnej datowane są na XIX wiek. Jednak przez zabory, nie można było używać otwarcie słowa „muzeum”. Dopiero w 1947 roku powstało Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład zbiorów, wchodzą przedmioty związane z dziejami uniwersytetu między innymi: kolekcja przyrządów astronomicznych czy globus Jagielloński.

Kopiec Kościuszki

Jeden z pięciu kopców krakowskich, poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Na jego terenie znajdują się trzy obiekty: Bastion V (muzeum kościuszkowskie), Kaponiera południowa (wystawy) oraz Kurtyna I – V południowa (Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne). Przy kopcu funkcjonuje także Muzeum Kościuszkowskie.

Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie

Jedno z najstarszych muzeów w Polsce. Otwarte zostało w 1878 roku. Muzeum gromadzi dzieła malarstwa europejskiego XIII-XVIII wieku oraz zabytki europejskiego i islamskiego rzemiosła. Wśród zbiorów znajdują się także sztuki starożytne i militaria. Najcenniejszym dziełem w muzeum jest „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci.