Jak ogłosić upadłość konsumencką?

9:03 | 6 maja, 2019 | admin

Niebezpieczna spirala zadłużenia wciąga Cię coraz głębiej? Zastanawiasz się jak wyjść z długów i szukasz dla siebie szansy? Wbrew temu, co myślisz, nie wszystko stracone! Polskie prawo chroni osoby, które na skutek splotu niefortunnych lub nieszczęśliwych wydarzeń (często osobistych tragedii) znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i popadły w długi. Upadłość konsumencka osoby fizycznej to szansa na skuteczne i – co najważniejsze – całkowicie legalne oddłużanie osób prywatnych – także poważnie zadłużonych z komornikiem.

Dla kogo jest ogłoszenie upadłości konsumencką?

Anulowanie długu możliwe jest tylko w szczególnych przypadkach. Coraz więcej dłużników decyduje się skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej. Jak sama nazwa wskazuje jest to opcja dla osób, które są konsumentami. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nie posiada własnej działalności gospodarczej i zawodowej. Przede wszystkim należy spełniać podstawowe wymagania określone w przepisach prawa. Warto zaznaczyć, że o upadłość konsumencką mogą starać się również byli przedsiębiorcy. Warunkiem jest to, aby przed złożeniem wniosku zakończyły one prowadzenie działalności gospodarczej.
Osoby prowadzące gospodarstwo rolne także mają prawo starać się o status upadłości konsumenckiej. Oczywiście dotyczy to osób, które oprócz gospodarstwa rolnego nie prowadzą żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Trzeba pamiętać, że wymagania względem dłużnika są o wiele większe. Właśnie dlatego każda sprawa jest analizowana w sposób indywidualny.

Jak ogłosić upadłość konsumencką i pozbyć się długów?

Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, daje osobom fizycznym oraz firmom możliwość wyjścia ze spirali długów właśnie na mocy instytucji, jaką jest upadłość konsumencka.

Kluczem do tego, by wyjść ze swojego zadłużenia i odzyskać kontrolę nad własnymi finansami, jest wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jego przygotowanie powinno być poparte rzeczową i profesjonalnie przeprowadzoną analizą sytuacji materialnej i finansowej dłużnika. Wniosek o upadłość konsumencką należy również odpowiednio uzasadnić, jak również dołączyć do niego całą niezbędną dokumentację w postaci załączników.

Polskie prawo umożliwia ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co pozwala wyjść z zadłużenia w sposób całkowicie legalny i skuteczny. Nie oznacza to jednak, że każdy dłużnik ma równe szanse na ogłoszenie względem niego upadłości konsumenckiej. Wszystko zależy od tego, jak sąd oceni naszą sytuację finansową. Nie da się ukryć, że odpowiednio sporządzona dokumentacja i dobrze umotywowany wniosek o upadłość konsumencką zwiększają Twoje szansę w ubieganiu się o skuteczne oddłużanie i anulowanie długu.

Co zyskujemy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej możemy liczyć na kompleksową ochronę prawną ekspertów. Po ogłoszeniu upadłości niezbędne jest wykonanie planu wierzycieli. To sąd decyduje o tym, jaka część zadłużenia będzie musiała zostać spłacona. Pozostała część zostanie umorzona. Dotyczy to osób, które mają możliwość chociaż częściowej spłaty zadłużeń. W przypadku dłużników, którzy nie mają żadnych możliwości spłaty dług zostaje anulowany w całości. Uchylenie planu spłaty możliwe jest wtedy, gdy brak spłaty następuje z przyczyn niezależnych od dłużnika. Bankructwo osoby prywatnej oczywiście wiąże się z wieloma innymi konsekwencjami. Przede wszystkim majątek dłużnika zostaje dokładnie wyceniony. Traci on również prawo do samodzielnego decydowania o swoim majątku.